REGULAMIN 
zajęć jogi na wyjazdach
Warsztaty w Prastarej, Listopad 2024 
 

§ 1 Warunki Ogólne:

 

Zakup biletu na wydarzenie możliwy jest wyłącznie poprzez stronę prastara.pl. 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Podmiotem prowadzącym jogę jest Jogiczny Zakątek Mage Marzena Nikiel ul. Za Browarem 1a 43-378, Łodygowice oraz NATA JOGA Czas dla Siebie, Natalia Trembla ul. Bartosza Głowackiego 5/6 Bielsko- Biała.

Dojazd na miejsce, w których będą prowadzone zajęcia uczestnik ponosi w swoim zakresie. 

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada Dwór w Cielętnikach REZYDENCJA PRASTARA ul. Ogrodowa 10, Cielętniki, w którym zajęcia jogi są prowadzone. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice oraz NATA JOGA Czas dla Siebie, Natalia Trembla ul.Bartosza Głowackiego 5/6 Bielsko- Biała nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika. 

 

§2 Zapisy i opłaty:

 

Osoba, która chce zakupić bilet na wydarzenie winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym w celu ustalenia szczegółów:

kontakt@jogicznyzakatek.pl

Zakup biletu wyłącznie przez KUP BILET- przenoszący bezpośrednio na stronę prastara.pl

 

Możliwe opcje zakupu biletu na wydarzenie:

Jednorazowa opłata lub możliwość rozłożenia płatności na 3 raty (szczegółowe informacje w opisie wydarzenia)

 

§3 Warunki anulacji udziału:

 

 Zakupiony bilet na wydarzenie nie podlega zwrotowi.

Możliwość anulacji zakupu biletu istnieje wyłącznie po pisemnym wskazaniu przez osobę rezygnującą Uczestnika na zastępstwo.

W sytuacjach losowych np. choroba, jest możliwość zgłoszenia zmiany do rezerwacji wyłącznie na zasadzie pisemnego wskazania Uczestnika na zastępstwo.

W przypadku późniejszego rozpoczęcia lub wcześniejszego zakończenia pobytu przez Uczestnika należność za rezerwację nie ulega zmianie.

O przyjęciu na dane wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Pokoje dla Uczestników wydarzenia zostaną przydzielone przez Organizatora. Istnieje możliwość zgłoszenia chęci przydzielenia do pokoju z konkretnym Uczestnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora  mail: kontakt@jogicznyzakatek.pl

W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik otrzyma informację pisemną do 7 dni przed planowanym terminem Wydarzenia oraz przysługuje jej zwrot 100% wpłaconej ceny biletu.

 

 

§4 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu:

 

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów na wypadek rezygnacji z wyjazdu- szczegóły: ubezpieczenia.astra@gmail.com

 

§5 Udział w zajęciach jogi:

 

Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378, Łodygowice oraz  NATA JOGA Czas dla Siebie, Natalia Trembla ul.Bartosza Głowackiego 5/6, Bielsko- Biała nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

W zajęciach jogi mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich.

Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Szkoły jogi  nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia osoby ćwiczącej, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach.

Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania zdrowotne do ćwiczeń.

Uczestnik zobowiązany jest:

a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się zajęcia jogi,

b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, 

c) stosować się do instrukcji nauczyciela, a także organizatora zapewniającego nocleg (miejsce odbywania się zajęć) i ewentualnego przewodnika (organizator przejazdów),

d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice oraz oraz  NATA JOGA Czas dla Siebie Natalia Trembla ul.Bartosza Głowackiego 5/6 Bielsko- Biała

 

  • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@jogicznyzakatek.pl

  • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą:w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o wydarzeniu, organizowanym przez Mage Marzena Nikiel ul.Za Browarem 1a 43-378 Łodygowice, NATA JOGA Czas dla Siebie Natalia Trembla ul.Bartosza Głowackiego 5/6 Bielsko- Biała .

  • Odbiorcami danych uczestników osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora (dostawcy systemów informatycznych i usług IT – hostingodawca) oraz podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane. Uczestnicy mogą żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3. Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

 

§7  Postanowienia końcowe:

 

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wydarzenia, podane są w opisie konkretnego wydarzenia na stronie: 

www.dobremiejscebielsko.pl/prastara2024

Osoba, która wykupuje bilet na zajęcia jogi, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

 
 
 

 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia umysłu:

Anna Czajkowska

tel. 533 034 614 

email:

psychoterapia@dobremiejscebielsko.pl 

Współzałożycielka Dobrego Miejsca

Terapia ciała:

Natalia Trembla

tel. 513 555 214 

email:

terapiaciala@dobremiejscebielsko.pl